Privacy statement

Femkado hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG mei 2018). Femkado vraagt alleen naar je persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van haar diensten.

Indien je gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een Femkado, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, vraagt Femkado bepaalde persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, nationaliteit) van jezelf te verstrekken. Deze worden gebruikt voor het overleg over en kunnen toesturen van je bestelling. Femkado bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd. In geval van enkel getoonde interesse en geen geplaatste bestelling(en) worden deze gegevens na twee jaar weer verwijderd. Potentiële klanten geven hierbij via het contactformulier toestemming.

Indien je vragen en/of opmerkingen per e-mail, sms of app hebt geplaatst, is het mogelijk dat Femkado je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, nationaliteit) gebruikt om contact met je op te nemen. De persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, bedrijfsnaam) worden door Femkado opgeslagen in een bestand en zijn slechts toegankelijk voor Femkado alleen. Potentiële klanten geven in geval van contact via mail hierbij via het contactformulier toestemming. In geval van contact via sms of app worden deze berichten direct verwijderd na afronding van het betreffende gesprek.

Femkado gebruikt je gegevens uitsluitend voor het doel dat je ermee beoogt (contact en/of bestelling plaatsen). In een enkel geval gebruikt Femkado je gegevens om je te informeren over de status van je spaarkaart, voor het informeren over een persoonlijke actie(code) en eventueel voor een tevredenheidsonderzoek. De persoonlijke gegevens worden door Femkado in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op jouw uitdrukkelijk verzoek.

De website van Femkado genereert automatisch logbestanden van het gebruik door jou en andere gebruikers van de pagina’s op de website. Femkado houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

Femkado kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Femkado worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.

Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over jou verzamelen. Femkado aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Femkado behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens binnen de website van Femkado, dan kun je contact opnemen via het Contactformulier.

Share